Fukushima-ulykken – helsemessige konsekvenser

Tilbake

Publisert 20.12.2011, oppdatert 26.08.2013 13:35

Stikkord: Fukushima-ulykken

En artikkel om helsemessige konsekvenser etter Fukushima-ulykken som er skrevet i samarbeid mellom Statens strålevern og Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin ved Oslo universitetssykehus, er publisert i Tidskrift for Den norske legeforening.