Brann på skipsverft

Tilbake

Publisert 29.12.2011, oppdatert 29.12.2011 19:22

Stikkord: Atomberedskap, Atomreaktor

Strålevernet kjenner til at det i dag har vært brann i tilknytning til en atomubåt som ligger i tørrdokk i Murmansk.

Strålevernet har i ettermiddag vært i kontakt med russiske myndigheter som bekrefter at det har vært en brann. I følge russiske myndigheter er reaktorene på ubåten avstengt. Det skal ikke ha vært utslipp av radioaktivitet til omgivelsene.

Strålevernet har ikke målt forhøyede nivåer av radioaktivitet på sine målestasjoner, men følger situasjonen nøye.

Strålevernet har rutinemessig satt stab på Østerås, følger saken og kommer tilbake med ytterligere informasjon hvis nødvendig.