Ingen forhøyede verdier etter brannen i Murmansk

Tilbake

Publisert 30.12.2011, oppdatert 30.12.2011 16:45

Stikkord: Atomsikkerhet, Atomberedskap

Strålevernet er i løpende kontakt med russiske myndigheter og har i morgentimene fredag fått bekreftet at det ikke har forekommet utslipp av radioaktivitet til omgivelsene. Bekreftelsene kommer både fra sivile og militære myndigheter.

Strålevernet har heller ikke målt forhøyede nivåer av radioaktivitet på sine målestasjoner. Det er ikke målt forhøyede nivåer av radioaktivitet på de russiske målestasjonene vi har tilgang på.

 

Etter det Strålevernet har fått opplyst dreier det seg om en brann i treverk og gummi rundt og på ubåten. Det har vært stor røykutvikling i forbindelse med slukningsarbeidet. Det er varierende informasjon fra ulike kilder om brannen er helt slukket, men den skal være under kontroll. Ubåten Jekaterinburg K-84 er av delta-klasse IV og har 2 reaktorer om bord. Båten ble satt i drift i februar 1985.  

 

Strålevernet følger utviklingen rundt ubåten nøye, og kommer med ytterligere informasjon hvis nødvendig.

 

 

 

 

Kartet viser Strålevernets målestasjoner i Norge. Strålevernet har itillegg tilgang til måledata fra flere russiske målestasjoner.

 

 

Kartet viser Strålevernets målestasjoner i Norge. Strålevernet har itillegg tilgang til målinger fra flere russiske målestasjoner.

Kartet viser Strålevernets målestasjoner i Norge. Strålevernet har itillegg tilgang til målinger fra flere russiske målestasjoner.