Trapper ned beredskapen i forhold til Murmansk-brannen

Tilbake

Publisert 30.12.2011, oppdatert 26.08.2013 13:34

Stikkord: Atomberedskap

På bakgrunn av målte verdier og meldinger fra russiske myndigheter har Strålevernet nå trappet ned sin beredskap i forhold til brannen på atomubåten Jekaterinaburg.

 

Strålevernet har det siste døgnet ikke målt forhøyede nivåer av radioaktivitet på sine målestasjoner. Det er heller ikke målt forhøyede nivåer av radioaktivitet på russiske målestasjoner vi har tilgang på. Vi har løpende kontakt med russiske myndigheter, både på sivil og militær side, som bekrefter at det ikke har forekommet utslipp av radioaktivitet til omgivelsene.

 

Strålevernet mottok fredag ettermiddag en rapport fra russiske myndigheter, FMBA (Federal Medical Biological Agency), vedrørende brannen på atomubåten Jekaterinburg. Der fremkommer det at ubåten lå i dokk for planlagte reparasjoner nær Roslyakovo i Severomorsk, nord for Murmansk. Våpnene var rutinemessig tatt ut av ubåten før den ble lagt i dokk. Ubåten Jekaterinburg K-84 er av delta-klasse IV og har 2 reaktorer om bord. Båten ble satt i drift i februar 1985.

 

Brannen brøt ut i går kl 13:30 norsk tid. Årsaken skal ha vært brudd på brannrutiner ved skipsverftet. De brennende delene av ubåten ble senket under vann kl 22:30 norsk tid, 29. desember. Det er ikke målt verdier over naturlig bakgrunnsstråling rundt skipsverftet. 

 

Strålevernet trapper ned beredskapen fredag ettermiddag, men vil fortsatt følge situasjonen og komme med ytterligere informasjon hvis dette er nødvendig.


Les mer om avtaleverk og praksis rundt varsling ved atomulykker her.