77 prosent av solariene var for sterke

Tilbake

Publisert 09.01.2012, oppdatert 22.04.2013 13:09

Stikkord: Solarium, Soling

Strålevernet har kontrollert 410 norske solarier, blant annet for å sjekke styrken på UV-strålingen. I 77 prosent av tilfellene var nivået sterkere enn det regelverket tillater.

 

-Sterke rør øker faren for forbrenning hos kundene betraktelig, sier Merete Hannevik, leder for Seksjon ikke-ioniserende stråling ved Statens strålevern.

Flere solarier var mer enn dobbelt så sterke som tillatt. Disse ble stengt umiddelbart.

-Vi ser at andelen ulovlige rør har gått vesentlig ned siden vi startet slikt tilsyn i 1998. Det viser at bransjen har skjerpet seg, men på tross av dette har altså strålingsnivået økt. Dette slår uheldig ut, og hvor årsaken ligger vet vi ikke, sier Hannevik.

Målingene viste at solariene i gjennomsnitt var sterkere enn tillatt både for kortbølget og langbølget UV-stråling. Det ble gjort tilsvarende målinger i 2003 og 1998. Strålingsnivåene var høyere i 2008 enn i 2003, og omtrent på samme nivå som i 1998.

  

For dårlig informasjon til kundene

Bakgrunnen for kontrollen var å undersøke i hvilken grad regelverket følges i solstudioene, undersøke effekten av kommunale solarietilsyn og sammenligne med tidligere tilsynsrunder. Det ble lagt vekt på å måle hvor sterke solariene var, om informasjonen til kundene var tilstrekkelig og da spesielt om anbefalte solingstider var riktig. Det ble også undersøkt om solstudioene hadde meldt sin virksomhet inn til Strålevernet slik de plikter å gjøre. Bare 58 prosent av virksomhetene hadde meldt inn sin virksomhet. 

Tilsynet viste også at 63 prosent av solariene hadde informasjon til kundene med anbefalinger om solingstider, det var imidlertid bare 36 prosent av studioene som hadde korrekte anbefalinger.

 

90 prosent ubetjente solarier

Norge skiller seg fra mange andre land i Europa ved å ha en høy andel ubetjente solarier. 90 prosent av de solstudioene Strålevernet kontrollerte var ubetjent. I disse studioene finnes det ikke opplært personell som kan veilede kunder om solingstider eller bistå med råd eller informasjon dersom forbrenning oppstår.

Tilsynet viser imidlertid at informasjonen i solstudioene er bedre der kommunene har vært på tilsyn. Kommunene har siden 2004 hatt tilsynsansvar for solariene, men bare en av fire kommuner har gjennomført kontroller.  
-Resultatene viser at det er nødvendig med tilsyn, men også at det må gjennomføres målinger av UV-strålingen. Vi har derfor anskaffet måleinstrumenter for utlån til kommunene, og håper det kan bidra til å få flere kommuner på banen. Tilsyn vil bidra til å redusere andelen solarier som er for sterke, og bidra til å redusere forbrenningsrisiko og gjøre forholdene tryggere for kundene, sier Hannevik.

 
For mer informasjon kontakt Tommy Nakken Aalerud, tlf 67 16 26 35. 

Hele rapporten kan leses her.