Radiologiseminar: CBCT i odontologiske virksomheter

Tilbake

Publisert 11.01.2012, oppdatert 26.08.2013 13:34

Stikkord: CBCT

Statens strålevern i samarbeid med Tannhelsetjenestens kompetansesenter og Universitetet i Oslo ved Odontologisk fakultet arrangerer et radiologiseminar 12. og 13. januar. Tema for seminaret er bruken av ”Cone Beam Computed Tomography” (CBCT) som er en relativt ny type apparatur for 3D-avbildning innen odontologi.

Dette er et fagseminar for kjeve- og ansiktsradiologer, radiografer, medisinske fysikere, tannleger og leverandører og forhandlere av CBCT, med ca. 70 påmeldte deltagere.

- Strålevernet synes det er positivt med et tverrfaglig samarbeid, og ser på seminaret som en viktig arena for utveksling av kunnskap og kompetanseheving for hele fagmiljøet, sier forsker Marie Solberg. Bruken av CBCT har vært raskt økende de siste årene. Samtidig ligger stråledosene fra CBCT-undersøkelser 10-100 ganger over undersøkelser med OPG-apparater (orthopantograf), som tidligere var de apparatene som ga de største dosene i odontologiske virksomheter. Dette er bakgrunnen for at Strålevernet følger bruken av CBCT tett, forteller Solberg videre.


Det vil være anerkjente foredragsholdere fra blant annet det europeiske CBCT-prosjektet SEDENTEXCT og Helsedirektoratet. Strålevernet bidrar også med flere innlegg.


Dette er det andre tverrfaglige radiologiseminaret for CBCT som holdes i Norge. Det første seminaret ble avholdt i Arendal januar 2011 i regi av Tannhelsetjenestens kompetansesenter.


Program for dagene.