CT-produsentene bidrar til lavere stråledoser

Tilbake

Publisert 16.01.2012, oppdatert 16.01.2012 10:00

Stikkord: CT

CT-produsentene i den europeiske bransjeforeningen COCIR har forpliktet seg til å bidra til å redusere stråledosene i CT-apparatur. Avtalen er inngått med HERCA, som representerer lederne av de  europeiske strålevernmyndighetene.

Å sette pasientenes sikkerhet først er høyt prioritert både hos lederne av de europeiske strålevernsmyndighetene (HERCA) og den europeiske bransjeorganisasjonen som representerer medisinsk avbildningsutstyr, elektromedisin og medisinsk IT-industri (COCIR). Disse samarbeider for å møte utfordringene i forbindelse med stråling ved datatomografi (CT). På initiativ fra HERCA har CT-produsentene i COCIR utviklet et frivillig engasjement for å bidra til å redusere stråledosen fra CT, noe HERCA har ønsket velkommen.


Med mer enn 60 millioner CT-undersøkelser utført i Europa hvert år, er CT en vesentlig teknologi i helsevesenet og har i nesten 40 år vist seg å gi store fordeler når det gjelder diagnose og behandling av stadig flere sykdommer. Den økte bruken av CT har imidlertid bidratt til en betydelig økning i gjennomsnittlig medisinsk stråleeksponering for befolkningen, noe som vekker bekymring med hensyn til strålevern.

I årenes løp har produsenter av CT-apparatur introdusert nye produkter og tekniske løsninger som kan redusere stråledosene for mange prosedyrer med opptil 75 prosent og samtidig beholde bildekvaliteten. Allikevel er CT-produsentene villige til å arbeide seg gjennom stadige forbedringer, og sammen med myndighetene og andre interessenter optimalisere bruken av denne teknologien.

 

Nicole Denjoy, generalsekretær i COCIR, og Ole Harbitz, styreleder i HERCA, ønsker begge å understreke betydningen av CT-produsentenes frivillige engasjement som et lovende skritt i retning av å fremme vårt felles mål om optimaliserte stråledoser for pasienter. Målet er å tilby pasientene alle fordeler av bransjens nyvinninger innen medisinsk teknologi samtidig som de eksponeres for minst mulig stråling.