Radonmåling i skoler og barnehager

Tilbake

Publisert 19.01.2012, oppdatert 26.08.2013 13:24

Stikkord: Regelverk, Radon

StrålevernInfo 1:12 Radonmåling i skoler og barnehager (pdf)Statens strålevern har gitt ut en StrålevernInfo som beskriver hvordan radon kan måles i skoler og barnehager. Bakgrunnen er strålevernforskriftens krav til radon.
Å måle radon i en skole eller en barnehage kan være utfordrende. Radon i inneluft varierer naturlig mye og en radonmåling må foregå over minst to måneder i vinterhalvåret for å kunne si noe om hva gjennomsnittsnivået er. De fleste skoler og mange barnehager har styrt ventilasjon, noe som ofte gjør at radonkonsentrasjonen kan være svært forskjellig mellom dag og natt. Utfordringen ligger i å gjøre målinger som tar hensyn til både den naturlige radonvariasjonen og den ventilasjonsstyrte variasjonen.
 
StrålevernInfo 1:12 – Radonmåling i skoler og barnehager beskriver Strålevernets anbefaling for radonmåling i skoler og barnehager. Anbefalingen kan være nyttig for både eiere av skoler og barnehager, kommunen som tilsynsmyndighet etter miljørettet helsevern og virksomheter som måler radon.

Strålevernet jobber videre med mål om å få på plass en standard for radonmåling i skoler og barnehager. Frem til en målestandard foreligger, vil Strålevernets måleanbefaling kunne bli endret og oppdatert. I denne sammenheng ønsker Strålevernet tilbakemeldinger på måleanbefalingen, særlig fra de erfaringer som etter hvert høstes fra bruken av anbefalingen. Tilbakemeldinger kan gis til oss på e-post: radon@nrpa.no.

Anbefalingen legger opp til at det bør måles regelmessig, cirka hvert femte år, og alltid etter ombygginger eller ved endringer som kan påvirke radonnivået. Skoler og barnehager som allerede har målt radon de siste årene, eller som er i gang med å måle radon nå, trenger ikke nødvendigvis å måle på nytt allerede nå. Neste gang det skal måles bør imidlertid måleanbefalingen eller en eventuell ny nasjonal standard, følges.

Mer informasjon om strålevernforskriftens krav til radon i skoler og barnehager finnes på Strålevernets nettsider  og i StrålevernInfo 1:11.