Den russiske atomisbryteren «50 Years of Victory» skal seile langs norskekysten

Tilbake

Publisert 24.01.2012, oppdatert 26.08.2013 13:23

Stikkord: Atomisbryter

Statens strålevern er orientert av russiske myndigheter om at atomisbryteren «50 Years of Victory» i løpet av de nærmeste dagene vil seile langs norskekysten. Isbryteren starter fra Murmansk 25. januar og vil seile til Finskebukta hvor den ankommer i begynnelsen av februar. Den vil seile til Finskebukta hvor den ankommer i begynnelsen av februar.
Her skal den holde seilingsleden inn til St. Petersburg åpen for is i vintermånedene. Atomisbryteren «50 Years of Victory» ble satt i drift i 2007 og er den største og nyeste av de russiske atomisbryterne. Den har to reaktorer på til sammen 55 MW og en besetning på 108 personer.