Det er enkelt å måle radon

Tilbake

Publisert 26.01.2012, oppdatert 26.08.2013 13:23

Stikkord: Radon

Måling av radon i inneluft med sporfilm tilbys av mange private aktører på kommersiell basis. Som et tilbud til publikum fører Statens strålevern en liste over foretak som tilbyr tjenester innen radonmåling.

Listene er basert på foretakenes egenrapportering. Per i dag eksisterer det ingen egen godkjenningsordning for foretak som opererer i radonbransjen, men Strålevernet er opptatt av at det finnes en velfungerende radonbransje som er bygget på kunnskap og kvalitet. Det finnes dessverre aktører blant firma som måler radon som ikke er seriøse, og Forbrukerrådet advarer nå mot et bestemt radonfirma. Firmaet Forbrukerrådet advarer mot står ikke på lista.

Noen kommuner har også inngått samarbeidsavtale med et bestemt firma og tilbyr prisgunstige målinger.


Hvem bør måle radon?

Vi anbefaler alle som har bolig med oppholdsrom i de tre laveste etasjene over bakkeplan, å måle radonkonsentrasjonen i sin bolig. Det bør også foretas radonmåling i alle andre bygninger der mennesker oppholder seg over tid, blant annet skoler og barnehager, arbeidsplasser og offentlige bygg.

Langtidsmåling – minimum to måneder

En radonmåling innendørs bør være en langtidsmåling på minst to måneder i perioden fra midten av oktober til midten av april. Dette er viktig fordi radonkonsentrasjonen kan variere mye over tid. For å fange opp disse variasjonene, trenger man en måleperiode på minst to måneder. En kortere måling gir ikke god nok informasjon.


Les mer hos Forbrukerrådet.