Oppdatering - radioaktivt jod i luft over Norge

Tilbake

Publisert 01.02.2012, oppdatert 03.02.2012 11:12

Stikkord: Jod

Det foreligger nå nye analyseresultater fra Statens stråleverns luftovervåkningsprogram.
Det ble i uke 3, 16.–23. januar, påvist meget små mengder radioaktivt jod ved de to målestasjonene i Finnmark. I de foreløpige analysene som nå er gjort for uke 4, 23.–30. januar, er det ikke påvist radioaktivt jod. Det er derfor grunn til å anta at  situasjonen ikke vedvarer, men vi vil fortsatt følge nøye med i tilfelle dette skulle endre seg.

Her finner du en mer utførlig beskrivelse av vårt