Status for atomsikkerhetssamarbeidet med Kola og Leningrad kjernekraftverk

Tilbake

Publisert 07.02.2012, oppdatert 18.11.2013 11:04

Stikkord: Handlingsplanen for atomsaker, Kjernekraftverk, Atomhandlingsplanen

Norge har siden 1993 deltatt i samarbeidsprosjekter med Russland for å bedre atomsikkerheten på Kola og Leningrad kjernekraftverk i Russland. Strålevernet besøkte de to kjernekraftverkene i 2011 og vurderte at prosjektene er gjennomført som planlagt og at det leverte utstyret er i regelmessig bruk.

Disse to kjernekraftverkene finnes i våre nærområder, Kola kjernekraftverk sør for Murmansk, og Leningrad kjernekraftverk utenfor St Petersburg. Atomsikkerheten ved kraftverkene er en viktig og langsiktig del av Norges samarbeid med Russland. Norge har deltatt i en rekke bi- og multilaterale prosjekter for å bedre atomsikkerheten ved kraftverkene. En forutsetning er at tiltakene ikke skal bidra til å forlenge levetiden til kraftverkene. Det er også et nært nordisk samarbeid for å bistå Russland med å bedre sikkerheten ved de to kjernekraftverkene.


Prosjektene på Kola og Leningrad kjernekraftverk har blitt finansiert under Regjeringens atomhandlingsplan under ledelse av Utenriksdepartementet. Institutt for energiteknikk (IFE) har gjennomført de fleste av prosjektene, og Statens strålevern har som fagmyndighet ansvar for å vurdere gjennomføringen av prosjektene.


Prosjekter ved Kola kjernekraftverk

IFE har i perioden 2009 til 2011 gjennomført flere prosjekter innenfor overvåkning av vannkjemi, materialintegritet, fjernstyrt inspeksjon av kritiske komponenter, beredskap og trening av reaktoroperatører. En rekke utstyr har blitt levert til kraftverket og opplæring i å bruke utstyret har også blitt gjennomført.

Strålevernet har vurdert prosjektene med hovedfokus på hvordan det leverte utstyret har blitt tatt i bruk for forbedring av sikkerheten ved kraftverket. Strålevernets vurdering etter besøk i 2011 er at samarbeidet mellom Kola kjernekraftverk og IFE fungerte bra og at gjennomføringen av prosjektene var effektiv og preget av god styring.


Prosjekter ved Leningrad kjernekraftverk

IFE gjennomfører nå to prosjekter ved Leningrad kjernekraftverk. Det ene går på å utvikle og ta i bruk visualiseringsteknologi for opplæring i å bytte brensel, vedlikehold og håndtering av brukt brensel. Dette prosjektet startet i 1999 og IFE jobber nå med koblingen mellom brenselsbyttesimulatoren og reaktorsimulatoren. Det andre prosjektet startet i 2011 og gjelder trening og opplæring innenfor vibrasjonsovervåking, og er en videreføring av et lignende prosjekt som IFE har gjennomført ved Kola kjernekraftverk.

Strålevernet kunne ved besøket i 2011 vurdere det leverte utstyret og møte personell som bruker det. Det ble konstatert at utstyret var installert og i regelmessig bruk.


Les mer i StrålevernInfo 3:2012: Status for atomsikkerhetssamarbeidet med Kola og Leningrad kjernekraftverk


Kola kjernekraftanlegg. Foto: Kola NPP.