Nye dialogmøter i Japan etter Fukushima-ulykken

Tilbake

Publisert 23.02.2012, oppdatert 26.08.2013 13:10

Stikkord: Fukushima-ulykken, Tsjernobyl-ulykka

Statens strålevern reiser denne uken tilbake til Japan for å delta i nye dialogmøter med befolkning som lever i radioaktive områder. Norske Tsjernobyl-erfaringer bidrar til å hjelpe lokalbefolkningen.

- Det skal bli spennende å se hvilken fremdrift det har vært på opprydningsarbeidet siden november, da vi var der forrige gang. Den gang var lokalbefolkningen kommet godt i gang med arbeidet, og vi har en forventning om at de er kommet lengre nå. Men vi vet også at det er sammensatte problemstillinger de arbeider med, som berører mange sider av dagliglivet deres.  De har utfordringer med alt fra helsevesen til matproduksjon og økonomi, sier Astrid Liland, som leder Seksjon Helse- og miljøvurderinger ved Statens strålevern.

 

Astrid_Haavard3

Astrid_Haavard3

Astrid Liland reiser til Japan med forsker Håvard Thørring, som har jobbet med oppfølging av norske reindriftsutøverne som ble rammet av radioaktivt nedfall fra Tsjernobyl i 1986. Norge har hatt aktive tiltak i både landbruk og reindriftsnæringen i over 25 år, og er ett av tre land som bistår japanerne i rehabiliteringsarbeidet etter Fukushima-ulykken. Hviterussland og Frankrike deltar også, i tillegg til internasjonale organisasjoner, japanske myndigheter og lokalbefolkning.   

 

Dialog med lokalbefolkningen


Statens strålevern deltar på det andre dialogmøtet som arrangeres for å bedre levekårene for lokalbefolkningen etter Fukushima-ulykken. Møtet har som mål å gjøre opp status for rehabiliteringsarbeidet i byen Date, å diskutere nåværende utfordringer og finne løsninger for å bedre levevilkårene ytterligere. Date by ligger utenfor den evakuerte sonen, men området har likevel høye strålingsnivåer.
- Vi skal lytte til de utfordringene lokale representanter skisserer og bidra til å finne løsninger på spesifikke problemer de har nå, sier Liland.
Dialogmøtet holdes 25. og 26. februar. Strålevernet deltar som en av 30 inviterte deltagere og skal  holde innlegg om norske myndigheters arbeid med trygg matproduksjon og oppfølging av den samiske befolkningen.
Dialogmøtet arrangeres på initiativ fra den internasjonale strålevernkommisjonen (ICRP), i samarbeid med en rekke lokale, nasjonale og internasjonale organisasjoner. Statens strålevern er medarrangør. Strålevernet skal i løpet av sitt besøk også ha møter med det japanske instituttet for landbruksforskning, for å dele norske erfaringer med tiltak i landbruket.

  

Direkte involvering


Norge deltok også på det første dialogmøtet om rehabilitering av de forurensede områdene etter Fukushima-ulykken. Det første møtet ble holdt i november og avdekket flere uløste utfordringer i det japanske samfunnet. Også da ble presentasjonen av Norges erfaringer godt mottatt.Ler mer om dette her.


Bakgrunnen for dialogmøtene er blant annet at det blir vurdert som svært viktig med direkte  involvering av berørt befolkning og lokale myndigheter for å håndtere situasjonen i langtids-forurensede områder.