Dispensasjon for autoriserte tannhelsesekretærer og tannpleiere for å betjene enkel dental røntgenapparatur

Tilbake

Publisert 20.03.2012, oppdatert 20.03.2012 14:00

Stikkord: Røntgen

Ny strålevernforskrift trådte i kraft 1. januar 2011. Ved en inkurie ble autoriserte tannhelsesekretærer og tannpleiere, jf. helsepersonelloven § 48, utelatt i bestemmelsen som handler om hvem som har kompetanse til å betjene enkel dental røntgenapparatur, jf. strålevernforskriften § 45. I påvente av at bestemmelsen endres, slik at tannhelsesekretær og tannpleier tas inn, har Strålevernet valgt å gi en generell dispensasjon til alle virksomheter som har ansatt autoriserte tannhelsesekretærer og tannpleiere.


Vedtak

Virksomheter som har tannhelsesekretærer og tannpleiere gis dispensasjon fra kompetansekravet i strålevernforskriften § 45, jf. strålevernforskriften § 55, for å la autoriserte tannhelsesekretærer og tannpleiere betjene enkel dental røntgenapparatur. Dispensasjonen gjelder frem til feilen i strålevernforskriften er rettet.


Vilkår for dispensasjon

Virksomheten må sørge for at de autoriserte tannhelsesekretærene og tannpleierne har tilstrekkelig strålevernfaglig kompetanse til å utføre behandlingen, jf. strålevernforskriften § 43.


Begrunnelsen for vedtaket

Statens strålevern kan gi dispensasjon dersom en eller flere av forskriftens bestemmelser vil virke sterkt urimelige, jf. strålevernforskriften § 55. Strålevernet finn at feilen med å utelate tannhelsesekretærer og tannpleiere fra kompetansebestemmelsen vil virke sterkt urimelig. Dette vil ha negative konsekvenser for virksomhetene som utfører slik behandling, og deres pasienter.