Strålevernet er samarbeidspartner i tidenes største samarbeidsavtale mellom Norge og Romania

Tilbake

Publisert 21.03.2012, oppdatert 24.01.2014 11:00

Stikkord: Internasjonalt samarbeid, Kjernekraftverk

Romania og Norge har inngått den største samarbeidsavtalen noensinne. Gjennom en ny runde med EØS-midler er det satt av rundt 2,3 milliarder kroner til Romania. Støtten er fordelt på til sammen 23 programmer. Statens strålevern er samarbeidspartner i programområdet for kompetansebygging i offentlig sektor i samarbeid med norske institusjoner.

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i EØS. Støtten skal også styrke samarbeidet og kontakten mellom Norge og mottakerlandene.

Programområdet «Kompetansebygging i offentlig sektor i samarbeid med norske institusjoner» har en kostnadsramme på 6 mill. euro. Midlene under programmet skal bidra til å bygge kapasitet og kompetanse i rumensk offentlig sektor. I tillegg til å være samarbeidspartner har Strålevernet sammen med rumenske strålevernsmyndigheter fått forhåndsdefinert et prosjekt på 3,5 mill. euro til kjernekraftsikkerhet.

Kjernekraftsikkerhet har fått fornyet aktualitet etter hendelsene i Fukushima for ett år siden. Prosjektene innebærer også et omfattende samarbeid med det Internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Strålevernet i samarbeid med IAEA og rumenske samarbeidspartnere avsluttet i 2011 et omfattende program under EØS-finansiering bestående av ti prosjekter for økonomisk og bærekraftig utvikling i Romania. Prosjektene for den kommende perioden med EØS-midler vil være en videreføring og videreutvikling av disse prosjektene. 

Utenriksdepartementets pressemelding: Tidenes største samarbeidsavtale mellom Norge og Romania.