Norge bidrar til økt sikkerhet

Tilbake

Publisert 26.03.2012, oppdatert 26.08.2013 13:09

Stikkord: Atomsikkerhet

100MEDIA_IMAG0201Direktør Ole Harbitz deltar i den norske delegasjonen til toppmøtet om atomsikkerhet – Nuclear Security Summit i Seoul. Statens strålevern er rådgiver for Utenriksdepartementet i atomsikkerhetsspørsmål.

 

Det viktigste forsvaret mot atomterror er å sikre alt spaltbart materiale og redusere de store overskytende lagrene etter Den kalde krigen. Norges bidrag på atomsikkerhetsområdet er betydelige. Norge har gitt store bidrag til opprydding av atomarven etter Den kalde krigen i Nordvest-Russland. Vi er en sterk støttespiller for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA); både politisk, økonomisk og i det – nær sagt daglige – samarbeidet.

Norge har også vært en pådriver for stans i bruken av høyanriket uran i den sivile atomsektoren og for at det vises større åpenhet om alle lagre med spaltbart materiale. Blant annet har vi vært initiativtager til to internasjonale møter om dette. I samarbeid med Storbritannia er Norge også aktive i å utvikle metoder for verifikasjon av atomvåpen-nedrustning.
Statens strålevern som er rådgiver for Utenriksdepartementet i atomsikkerhetsspørsmål. 

 

Redusere uran og plutonium

Statsledere fra 53 land er samlet i Seoul for å diskutere hvordan det internasjonale samfunn kan styrke innsatsen på atomsikkerhetsområdet. Norges delegasjon ledes av statsminister Jens Stoltenberg.

- Toppmøtet viser tydelig hvor viktig statslederne vurderer arbeidet  for å hindre at atomvåpenmateriale og radioaktive kilder kommer på avveier. Dette understreker behovet for styrket nasjonal innsats og økt internasjonalt samarbeid blant annet i IAEA, sier Ole Harbitz.  


Det finnes i dag om lag 1400 tonn høyanriket uran (HEU) og 500 tonn plutonium på verdensbasis – nok til å produsere minst 150 000 atomvåpen. Materialet tilhører hovedsakelig militære programmer hos atomvåpenmaktene, men mange andre land har ikke-ubetydelige mengder av slikt materiale. Alle land har et nasjonalt ansvar for å sikre spaltbart materiale, men det finnes få internasjonale mekanismer som påser at dette blir fulgt opp.
Et annet viktig tema på toppmøtet er oppfølgingen etter Fukushima-ulykken i Japan.

 

Følger opp norske atomanlegg

Statens strålevern sørger også for å følge opp norske atomanlegg. Det skal blant annet gjøres en ny sikkerhetsgjennomgang av de norske atomanleggene på Kjeller og i Halden. Dette vil avklare behovet for eventuelle nye skjerpelser.

Les mer om toppmøtet på www.thenuclearsecuritysummit.org