Seminar: Strålevern i nordområdene - miljøovervåking og atomberedskap

Tilbake

Publisert 12.04.2012, oppdatert 26.08.2013 13:06

Stikkord: Radioaktivitet i miljøet

Statens strålevern inviterer til et halvdags seminar i Tromsø, 18. april, for å presentere status og oversikt over miljøovervåking og atomberedskap i nordområdene. Vi kommer til å presentere forskjellige aktiviteter og arbeid som gjøres av strålevernsmyndighetene i nordområdene. I tillegg vil det bli gitt informasjon om radon og konsekvenser av Fukushima-ulykken i Japan.

Seminaret er gratis og åpent for alle.

Sted
: store auditorium, Framsenteret, Tromsø (Hjalmar Johansens gate 14, Tromsø)
Dato og tid: onsdag 18. april kl. 09.00 – 13.30.
Språk: engelsk

Program (pdf-fil)

Seminaret vil bestå av en serie korte presentasjoner i fire sesjoner, med bidrag fra Norge, Finland, Danmark og Russland. I første sesjon presenteres samarbeid om miljøovervåking av radioaktivitet i nordområdene.  I andre sesjon presenteres årsak og virkning av Fukushima-ulykken i Japan i 2011, inkludert spredningen av radioaktive partikler til Norge. I tredje sesjon vil vi fokusere på atomberedskap og regjeringens atomhandlingsplan som er Norges viktigste styringsredskap i atomsikkerhetssamarbeidet med Russland. I fjerde sesjon presenteres radonforekomsten i de nordiske landene og radioaktivitet i miljøet på Grønland. 

Alle presentasjonene vil være på engelsk.

Seminaret er organisert gjennom det norsk-russisk-finske samarbeidsprosjektet CEEPRA «Collaboration Network on EuroArctic Environmental Radiation Protection and Research» som skal styrke samarbeidet om strålevern på tvers av landegrensene mellom myndigheter, forskningsorganisasjoner og interessegrupper i de arktiske regionene i Finland, Russland og Norge.

Prosjektets samarbeidspartnere er strålevernsmyndigheten i Finland (STUK), Murmansk Marine Biological Institute (MMBI) fra Russland, Statens strålevern fra Norge, Finlands meteorologiske institutt og firmaet Pöyry Finland Oy. Meteorologisk institutt i Norge er også involvert i prosjektet.

Prosjektet er støttet av det europeiske naboskaps- og partnerskapsprogrammet Kolarctic som administreres av regionrådet i Lappland i Finland og det norske Kolarctic- sekretariatet i Vadsø.

For mer informasjon kontakt:
Anna Nalbandyan, forsker, CEEPRA-prosjektleder i Norge, tlf: 77 75 01 63, mobil: 46827982,
e-post: anna.nalbandyan@nrpa.no eller
Geir Rudolfsen, seniorforsker, tlf: 77 75 01 66, e-post: geir.rudolfsen@nrpa.no