Presentasjonar frå konferanse: Strengare radonreglar – er din kommune klar?

Tilbake

Publisert 26.06.2012, oppdatert 26.08.2013 12:49

Stikkord: Radon, Regelverk

Statens strålevern har saman med KS Hordaland, Ullesvang Herad og Fylkeslegen i Hordaland arrangert konferansen «Strengare radonreglar - er din kommune klar?». Konferansen vart heldt i Ullensvang 25.-26. april 2012.

I hovudsak var deltakarane på konferansen frå kommunane i Hordaland, men også Telemark var representert. Dei som heldt foredrag var henta inn frå ulike styresmakter, kommunar og andre for å informere om kva slags regelverk som gjeld, men det vart det vart også heldt foredrag om helserisiko, geologi, byggeteknikk og erfaringar med radonarbeidet i kommunane.

 

Her kan du laste ned presentasjonane frå konferansen. Alle presentasjonane er pdf-filer.

  

Kva er radon? Ullensvang Herad, John Ove Rørnes
Radon og helserisikoFolkehelseinstituttet, Gunnar Brunborg
Regjeringens nasjonale radonstrategi Strålevernet, Anne Liv Rudjord
Oversikt over regelverk om radon Strålevernet, Mette Seyersted
Radon og geologi NGU, Jan Høst
Korleis skaffe oversikt over omfanget av radonproblemet i kommunen?Strålevernet, Ingvild Finne
Korleis ta omsyn til radon i arealplanlegging? Strålevernet, Bård Olsen
Erfaringar og utfordringar frå Bergen kommune og omegnBergen kommune, Sonja Skotheim
Erfaringar og framtidig arbeid med radon i Ullensvang heradUllensvang herad, John Ove Rørnes
Måling av radon i bustader, skular og barnehagarStrålevernet, Bård Olsen
Plan- og bygningslova, tiltak mot radon i nybygg Direktoratet for byggkvalitet, Knut Helge Sandli
Tiltak mot radon i eksisterande bygg (bustad, offentlege bygg, skule, barnehage) Sintef/Byggforsk, Marius Kvalvik