Nå innføres 18-årsgrensen

Tilbake

Publisert 28.06.2012, oppdatert 26.08.2013 12:48

Stikkord: Solarium, Regelverk

IMG_6395Søndag innføres 18 års-grense for bruk av solarium. Med det følger Norge etter Frankrike, England, Skottland og Island. - Vi håper at aldersgrensen vil føre til større bevissthet rundt helserisikoen ved bruk av solarium, og at færre barn og unge vil sole seg her, sier Ole Harbitz, direktør i Statens strålevern 

 

Norge er i verdenstoppen når det gjelder hudkreft, og man vet at svært mange hudkrefttilfeller skyldes overdreven soling. Det er også bakgrunnen for at regjeringen har innført kravet om 18-årsgrensen for solarium. Jo mer solarium man bruker desto mer utsatt er man for hudkreft, og risikoen øker ved bruk i ung alder.


Sterke stråler

Et solarium utsetter huden for intens påkjenning, både fordi man får større soldoser men også fordi de kunstige UV-strålene er langt sterkere enn solstrålene i Norge. Den siste store målerunden Strålevernet utførte viste at 77 prosent av norske solarier var sterkere enn tillatt. Styrken varierte fra solseng til solseng, og uten måling var det vanskelig å vite hvilke som var for sterke.
Mange er kanskje ikke klar over at strålingen i et solarium er annerledes sammensatt en naturlig sol.  UVA-strålene i norskesolarier er seks ganger sterkere enn den naturlige sommersolen i Oslo. Solarienes UVB-stråler er dobbelt så sterke. UVB bidrar til å herde huden slik at den tåler mer sol ved å bygge opp pigment og gjøre huden tykkere. UVA-strålene bruner det øverste hudlaget men bidrar ikke til å beskytte huden.

Plakat 18 år - etter

Plakat 18 år - etter

 

Hvordan kontrolleres aldersgrensen?

Når aldersgrensen innføres blir det solarieeiernes ansvar å sørge for at den overholdes. Solstudioer med betjening må kontrollere at kundene er over 18 år, mens ubetjente solstudioer må sørge for synlig informasjon i lokalene, for eksempel plakater. Plakater blir et virkemiddel frem til 1. januar 2014, da alle solstudioer pålegges å ha betjening.
- Dette er i tråd med uttalelser fra Verdens Helseorganisasjon (WHO), som anbefaler nasjonale myndigheter å innføre regelverk som begrenser solariebruk blant unge, sier Harbitz.
Om lag 90 prosent av norske solstudioer er i dag ubetjente. 

 

Kommunene følger opp

Kommunene har ansvar for å føre tilsyn med solariene og har myndighet til å sanksjonere overfor dem som ikke overholder det nye regelverket.
Kravene til solarieeiere er utdypet i Veileder 3 til strålevernforskriften.  

 

 

For kommentarer, kontakt informasjonsrådgiver Mari Hagerup 67 16 26 43 / 920 46 088

 

 

Her finner du mer informasjon:

Spørsmål og svar om 18-årsgrensen

Solarium

Hva innebærer regelverket