UV-strålingen høyere enn tillatt i annenhver solseng

Tilbake

Publisert 04.07.2012, oppdatert 26.08.2013 12:47

Stikkord: Solarium

UV-strålingen i europeiske solarier var høyere enn tillatt i over halvparten av solsengene som ble målt. Det er ett av funnene som er gjort gjennom et stort fellesprosjekt som er gjennomført i 12 europeiske land. Norge deltok i undersøkelsen.

 

12 europeiske myndigheter med ansvar for solarietilsyn, inkludert Statens strålevern, gjennomførte i 2010-2011 et felles prosjekt for å bedre tilsyn med solarier og solstudioer. Det ble gjennomført inspeksjoner og målinger av UV-strålingen i et stort antall solarier ved solstudioer og andre virksomheter som tilbyr soling. 

 

Samsvarer med norske målinger

I over halvparten av solsengene som ble målt i det europeiske prosjektet var  UV-strålingen  høyere enn tillatte grenseverdier, som er 0,3 W/m2.  Funnene i den europeiske undersøkelsen samsvarer med de funn Strålevernet har gjort i sine inspeksjoner. Strålevernet gjennomførte i 2008 en landsdekkende undersøkelse som viste at 58% av solariene var sterkere enn den felles europeiske grenseverdien. I Norge har vi et lovverk som i tillegg krever at både kort- og langbølget UV-stråling i solariene skal være begrenset. 77% av målte solarier i Norge overskrider de norske kravene til UV-type 3. 

 

Prosjektet fant også at kundene ikke fikk tilstrekkelig informasjon om solingen og risiko ved solariebruk. Dette er også i tråd med hva Strålevernet fant i 2008. Strålevernets undersøkelse viste at solarievirksomhetene i liten grad etterlevet oppfordringen om å fraråde personer under 18 år om å ta solarium og at det ikke ble gitt tilstrekkelig råd til hver enkelt kunde. Rundt 90% av de norske solstudioene var ubetjente i 2008 – noe som ga alle adgang til solingslokalene, og  som kun ga kundene solingsinformasjon i form av oppslag.

 

1798 solstudioer undersøkt

Det ble foretatt 1307 inspeksjoner på mer enn 1798 solstudioer i Belgia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Latvia, Norge, Portugal, Nederland og England (UK). Prosjektet er blant annet støttet av EU-kommisjonen. Som et resultat av prosjektet er det iverksatt en kampanje som skal informere om risiko ved soling i kunstig sol.

 

 

Pressemelding:UV radiation from sunbeds in European tanning salons and similar services frequently too high.


Final report Sunbeds