Strålevernet advarer mot kjøp og direkteimport av håndholdt dentalt røntgenapparat

Tilbake

Publisert 05.07.2012, oppdatert 23.04.2014 13:32

Stikkord: Tannrøntgen

Statens strålevern advarer alle tannleger, tannpleiere, veterinærer og annet helsepersonell mot å kjøpe en bestemt type håndholdt dentalt røntgenapparat. Årsaken til advarselen er at dette apparatet gir svært høye stråledoser både til operatør og pasient.
Det britiske Health Protection Agency (HPA) har sendt ut et brev som beskriver strålevernet rundt bruken av et håndholdt dentalt røntgenapparat. De konkluderer med at apparatet har mange alvorlige mangler, oppfyller ikke gjeldende sikkerhetsstandarder og er heller ikke CE-merket. Måling av stråledoser avdekket manglende skjerming rundt røntgenrøret og dårlig kollimering av røntgenstrålen. Dosenivåene er svært høye og ved normal til hyppig bruk vil dosene til operatør overstige dosegrensene. Pasientdosene vil også ligge langt over typiske referansedoser. Ved hyppig bruk kan dosenivåene føre til akutte stråleskader på operatørens hender.

Røntgenapparatet selges via internett og kan importeres direkte fra Kina til en svært lav pris. Apparatet markedsføres under ulike navn. Apparatet som har vært til testing hos HPA går under navnet «Tianjie Dental Falcon».

Strålevernet minner om at alt medisinsk teknisk apparatur som skal bruke i Norge må være CE-merket. Bruk av nevnte røntgenapparat er derfor ikke lovlig i Norge. Strålevernet er ikke kjent med at dette apparatet finnes i Norge.

For ytterligere informasjon: Eva G. Friberg, seksjonssjef, seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk.

Brevet fra HPA kan leses i sin helhet her.