Samarbeid på tvers av landegrensene

Tilbake

Publisert 29.08.2012, oppdatert 26.08.2013 12:45

Stikkord: Radioaktivitet i miljøet

Statens strålevern er med i et internasjonalt prosjekt som skal styrke samarbeidet om strålevern på tvers av landegrensene mellom sentrale myndigheter, forskningsorganisasjoner og interessegrupper i de arktiske regionene i Finland, Russland og Norge. Denne uken har finske og russiske kolleger vært på besøk til Øvre Pasvik nasjonalpark for å delta på felles prøvetaking av miljøprøver.


Feltarbeid i Øvre Pasvik nasjonalpark

Denne uken har finske og russiske kolleger vært på besøk til Øvre Pasvik nasjonalpark for å delta på felles prøvetaking av miljøprøver. Sopp, bær, vegetasjon og jord er samlet inn av de forskjellige institusjonene som tar disse med hjem til de respektive land for å analysere prøvene. Resultatene skal etter hvert sammenlignes for å avdekke eventuelle forskjeller.

 

Målet med prosjektet

Målet med prosjektet CEEPRA (Collaboration Network on EuroArctic Environmental Radiation Protection and Research) er å etablere et samarbeidsnettverk i den euroarktiske regionen. I nettverket skal det utveksles kunnskap og kompetanse på tvers av landegrenser for å løse felles utfordringer knyttet til atomsikkerhet, atomberedskap og radioaktivitet i miljøet, og økt forståelse hos interessegrupper og befolkningen generelt.

I prosjektet skal Statens strålevern lede felles undersøkelser av terrestriske økosystemer, metodeverifiseringer og vurderinger av målekvalitet og -kompatibilitet mellom samarbeidslaboratoriene, samt administrere gjennomføringen av aktiviteter for publikum i samarbeidslandene.

 

Prosjektets samarbeidspartnere

Prosjektets samarbeidspartnere er strålevernsmyndigheten i Finland (STUK), Murmansk Marine Biological Institute (MMBI) fra Russland, Statens strålevern fra Norge, Finlands meteorologiske institutt og firmaet Pöyry Finland Oy. Meteorologisk institutt i Norge skal også delta i prosjektet. Prosjektet koordineres av STUK.

 

Prosjektet er finansiert av EU-programmet Kolarctic ENPI CBC, som administreres av regionrådet i Lappland i Finland og det norske Kolarctic-programmet.

 

Provertaking_Ceepra1

Provertaking_Ceepra1


Prøvetaking i Øvre Pasvik nasjonalpark.
Begge foto: Bredo Møller, Statens strålevern.

 
Provertaking_Ceepra2

Provertaking_Ceepra2