Toktet til Karahavet avsluttes

Tilbake

Publisert 21.09.2012, oppdatert 18.11.2013 11:01

Stikkord: Handlingsplanen for atomsaker, Radioaktivitet i marint miljø, Atomhandlingsplanen

Ivan Petrov - NRPA29.august reiste et felles norsk-russisk forskningstokt til Karahavet for å undersøke forurensingsnivåene i områdene der radioaktivt avfall er dumpet. Toktet er nå på vei tilbake og i den forbindelse blir det gitt en orientering om funn og foreløpige resultater, blant annet om tilstanden til ubåten K-27 som har to reaktorer med brukt uranbrensel ombord.

Det holdes en orientering for pressen 25. september kl. 12.30  på Thon Hotell Kirkenes

Vurderer heving av ubåt

Toktet har undersøkt områdene rundt Stepovogo-bukta på østkysten av Novaja Semlja. Det er blant annet tatt prøver ved dumpede gjenstander for å vurdere eventuelle lekkasjer. Det har knyttet seg særlig interesse til atomubåten K 27, som har to reaktorer med brukt uranbrensel om bord. Det er gjort undersøkelser for å se om ubåten kan heves. 
Det ble foretatt tilsvarende undersøkelser på 1990-tallet, da det gikk tre norsk-russiske tokt til dumpestedene. Undersøkelsene den gang viste at forurensningen i området var lav, men at det var risiko for fremtidige lekkasjer. Det ble blant annet konkludert med at man burde overvåke situasjonen med tanke på eventuelle endringer. 

Les mer om toktet 

 

Kartet viser området toktet har reist til. 16 norske og russiske forskere har undersøkt områdene øst for Novaja Semlja. FN har hatt en observatør fra IAEA ombord.

Twitterklipp

Twitterklipp