Strålevernet deltar på stor øvelse i Sverige

Tilbake

Publisert 23.09.2012, oppdatert 26.08.2013 11:28

Stikkord: Atomberedskap, Radioaktiv forurensning

Sessvollmoen 2012 (Foto: Synne Egset, Statens strålevern)Statens strålevern skal delta på en stor feltøvelse i Sverige, 23.–27. september, der vi skal øve planlegging og gjennomføring av feltarbeid i områder som er forurenset av radioaktivitet.

Øvelsen tar utgangspunkt i en radiologisk hendelse som følge av terrorhandlinger eller kriminell bruk av radioaktive stoffer, og vil være rettet mot måling av radioaktivitet i felt og samarbeid mellom ekspertteam og nødetater. 
Øvelsen gir en sjelden anledning til å øve og samarbeide med andre norske og nordiske aktører om målinger og vurderinger i de situasjonene øvelser gir. 

Strålevernet deltar med fire lag på øvelsen: to lag i de to beredskaps¬bilene med utstyr for mobile målinger, og to fotlag med måleutstyr. I tillegg vil vi ha med det mobile laboratoriet. 

Den svenske strålevernsmyndigheten er arrangør av feltøvelsen i sør-Sverige. Nordiske myndigheter og institusjoner som arbeider med strålevern og beskyttelse mot og målinger av radioaktive stoffer er invitert til å delta. 

I tillegg til Statens strålevern, skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) også delta på øvelsen. 

Pressekontakt: Synne Egset 995 23 636 

Fra en øvelse på Sessvollmoen i september 2012 (Foto: Synne Egset, Statens strålevern)

Fra en øvelse på Sessvollmoen i september 2012 (Foto: Synne Egset, Statens strålevern)


Fra en øvelse på Sessvollmoen i september 2012 
(Foto: Synne Egset, Statens strålevern)