Ny StrålevernRapport om stråleterapi i Norge

Tilbake

Publisert 03.10.2012, oppdatert 26.08.2013 11:25

Stikkord: Stråleterapi

Rapporten viser i hovedtrekk hvordan planleggings- og behandlingsaktivitet innen stråleterapi har
utviklet seg over en tiårsperiode samt tilhørende data for personell og utstyr. Last ned rapporten her.