Målesesongen for radon er i gang

Tilbake

Publisert 17.10.2012, oppdatert 18.10.2012 09:31

Stikkord: Radonmåling, Radon

Nå er det tid for å måle radon. Strålevernet anbefaler radonmåling i perioden fra midten av oktober til midten av april.

Hvem bør måle radon?

Vi anbefaler alle som har bolig med oppholdsrom i de to laveste etasjene over bakkeplan, å måle radonkonsentrasjonen i sin bolig.

 

Hvorfor skal du måle radon?

Radon forårsaker lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Kombinasjonen radon og røyking er ekstra farlig.

 

Langtidsmåling – minimum to måneder

Det er viktig at du gjør en langtidsmåling av radon. Radonkonsentrasjonen kan variere mye over tid, og for å fange opp disse variasjonene, er det nødvendig med en måleperiode på minst to måneder. En kortere måling gir ikke god nok informasjon.

 

Hvordan måler du radon?

Det er både enkelt og rimelig å måle radon.

  • Ta kontakt med et privat firma. Her er en oversikt over firmaer som tilbyr målinger. Der kan du bestille målebrikker. Målebrikkene sendes til deg i posten. Vi anbefaler at du kontakter flere ulike firmaer før du bestemmer deg, for å sammenligne pris og tilbud. Ta gjerne også kontakt med din kommune. Enkelte kommuner har inngått avtale med et målefirma og tilbyr prisgunstige målinger til innbyggerne. 
  • For videre fremgangsmåte se våre sider om måling av radon i boliger

En del firmaer tilbyr elektroniske målinger. Dersom du velger å kjøpe et elektronisk måleapparat, er det viktig å huske at du også da må gjøre en langtidsmåling. Apparatet må stå på samme målepunkt i minimum to måneder. Det må ikke flyttes mens målingen pågår.

 

Tenk på

  • at radonnivået kan endres over tid. Har du ikke målt radonnivået de siste fem til ti årene bør du vurdere å foreta en ny måling.
  • at hvis du har renovert eller bygget om huset ditt, anbefales det å foreta en ny radonmåling. Det kan oppstå små eller store sprekker i grunnen der radongass kan sive inn.
    Strålevernet anbefaler at radonnivåene holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Videre anbefaler Strålevernet at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3.

Les mer om radon.