Møte om russiske kjernekraftverk

Tilbake

Publisert 07.11.2012, oppdatert 18.11.2013 11:00

Stikkord: Handlingsplanen for atomsaker, Kjernekraftverk, Atomhandlingsplanen

Strålevernet arrangerer torsdag 8. november et møte mellom nordiske strålevern- og kjernesikkerhetsmyndigheter og representanter fra den russiske kjernekraftindustrien. Tema for møtet er nordisk støtte til å styrke sikkerheten ved Kola og Leningrad kjernekraftverk.


Slike møter holdes årlig for å koordinere og planlegge den nordiske innsatsen for kjernesikkerhet i samarbeid med Rosenergatom, eier av alle russiske kjernekraftverk, på en effektiv måte. De nordiske landene er representert av Strålevernet, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i Sverige og Strålsäkerhetscentralen (STUK) i Finland. Den russiske kjernekraftindustrien er representert av Kola og Leningrad kjernekraftverk og Rosenergoatom.

 

Norge har siden 1993 deltatt i samarbeidsprosjekter med Russland for å bedre atomsikkerheten på Kola kjernekraftverk på Kolahalvøya og Leningrad kjernekraftverk utenfor St Petersburg. Atomsikkerhetsprosjektene har blitt finansiert av Regjeringens atomhandlingsplan under ledelse av Utenriksdepartementet. Institutt for energiteknikk (IFE) har vært prosjektledere for å gjennomføre de fleste av prosjektene, og Statens strålevern har som fagmyndighet ansvar for å vurdere prosjektgjennomføringen. SSM (Sverige) og STUK (Finland) har også prosjekter ved disse russiske kjernekraftverkene.