Ønsker amnesti for ulovlige laserpekere

Tilbake

Publisert 12.11.2012, oppdatert 26.08.2013 11:22

Stikkord: Laser og lys

Strålevernet ønsker å innføre et tidsbegrenset laserpekeramnesti for ulovlige laserpekere.

 

Formålet med et laserpekeramnesti er å redusere antallet ulovlige laserpekere, og dermed redusere faren for skader eller ulykker ved bruk av laserpekere. Alle som har slike lasere liggende skal kunne levere dem inn uten å risikere straffeforfølgelse. Alternativt kan man selv ødelegge dem.

 

Skadevirkninger av laserpekere

Laserpekere kan forårsake permanente øyeskader og i verste fall blindhet. Øyeskade kan oppstå øyeblikkelig hvis laseren er sterk. Det er registrert flere alvorlige skader hos barn og unge som har fått laserstrålen i øynene.


Laserpekere kan blende piloter eller sjåfører, selv når de blir belyst fra lang avstand. Slik blending vil normalt ikke medføre synsskader, men utgjør en betydelig fare både for flytrafikken og for biltrafikken.

 

Krever godkjenning

Pekere med sterkt laserlys er ulovlige, og du må ha godkjenning for å bære og bruke dem på offentlig tilgjengelige steder. Likevel vet vi at de er lette å få tak i, mange kjøper dem over nettet eller i utlandet. De har også vært solgt fra gateboder i Norge.


Loven krever forhåndsgodkjenning både for å bruke og eie pekere i laserklasse 3R, 3B og 4. Det gis ikke tillatelser til rent hobbybruk. 


Godkjenning gis kun der man kan dokumentere at man har nytte av laserpekeren.


Besittelse og bruk av sterke laserpekere uten godkjenning er straffbart.