Senter for fremragende forskning

Tilbake

Publisert 12.11.2012, oppdatert 20.01.2014 16:01

Stikkord: Radioaktivitet i miljøet, UV-stråling, Radioaktiv forurensning, Forskning

Strålevernet er deltaker i Universitetet for miljø- og biovitenskaps (UMB) Centre for Environmental Radioactivity, som er utpekt som Senter for fremragende forskning fra 2013.

Centre for Environmental Radioactivity (CERAD) jobber for at langsiktig, grunnleggende forskning på radioaktivitet skal sette oss bedre i stand til å møte eventuelle trusler fra både menneskeskapt og naturlig radioaktivitet. Senteret har som mål å fremskaffe et vitenskapelig grunnlag for bedre risikovurdering og konsekvensanalyser. I tillegg til radioaktivitet, vil det også være fokus på UV-eksponering.

Senteret er et fellesprosjekt mellom Strålevernet og UMB, i samarbeid med Veterinærhøgskolen, Norsk institutt for vannforskning, Meteorologisk institutt og Folkehelseinstituttet. Forskere på Handelshøyskolen ved UMB er også tilknyttet senteret.

 

Prosjektleder for senteret er professor Brit Salbu ved UMB. Som Senter for Fremragende forskning vil senteret få et årlig beløp på ca. 15,5 millioner kroner.

Les mer på UMBs nettsider.

 

Sentre for fremragende forskning (SFF)

SFF-ordningen er et av Forskningsrådets fremste virkemidler for å få frem forskning av høy kvalitet. Et forskningsmiljø som får status som et SFF kan se frem til ti år med ekstra gode økonomiske betingelser. Den langsiktige og gode finansieringen gir sentrene mulighet til å organisere seg slik at de kan drive konsentrert forskning på høyt internasjonalt nivå og utvikle nye samarbeidsforhold for å nå helt i tet internasjonalt. Styrket forskerrekruttering er et viktig delmål (kilde: Forskningsrådet).
Les mer på Forskningsrådets nettsider.