Tilsyn med norske atomanlegg 2009-2011

Tilbake

Publisert 15.11.2012, oppdatert 04.11.2013 13:24

Stikkord: Forskningsreaktor, IFE, Atomsikkerhet og kjernekraft

Institutt for energiteknikk (IFE) driv Noreg sine atomanlegg i Halden, på Kjeller og i Himdalen. Statens strålevern fører kontinuerleg tilsyn med alle sider av IFE si verksemd, blant anna kjernesikkerheit, beredskap og utslepp. Det har i perioden 2009–2011 ikkje vore nokon alvorlege hendingar ved IFE sine anlegg. Les meir i StrålevernInfo 18:2012 (pdf-fil).