Økt innsats mot skadevirkningene av radon

Tilbake

Publisert 22.11.2012, oppdatert 22.11.2012 19:26

Stikkord: Radon

Helse- og omsorgsdepartementet øker innsatsen mot skadevirkningene av radon i 2012 ved å gi 1 million kroner til Statens strålevern. Midlene vil blant annet benyttes til å identifisere radonutsatte områder. Les mer hos Helse- og omsorgsdepartementet.