Ny rapport: Vurdering av jodtabletter som aktuelt tiltak i norsk atomberedskap

Tilbake

Publisert 30.11.2012, oppdatert 26.08.2013 11:20

Stikkord: Jod, Atomberedskap

StrålevernRapport_08-2012_forsideBruk av jodtabletter ved atomhendelser har som formål å begrense opptak av radioaktivt jod i menneskers skjoldbruskkjertel ved utslipp av radioaktivt jod til luft. Rapportens hovedkonklusjon er at tiltaket er relevant for norsk atomberedskap og bør rettes mot barn. Lenke til rapporten.