Befaring på russiske atomanlegg

Tilbake

Publisert 04.01.2013, oppdatert 20.11.2013 10:22

Stikkord: Handlingsplanen for atomsaker, Kjernekraftverk, Atomhandlingsplanen

I forbindelse med avslutningen av det norsk-russiske prosjektet med å fjerne radioaktive kilder brukt som strømkilde til fyrlykter i den russiske delen av Østersjøen, har Statens strålevern vært på befaring på anlegg i Russland som behandler de radioaktive kildene som er fjernet.

Den norske delegasjonen ser på skjermingsbeholdere som de radioaktive kildene i fyrlyktene

Den norske delegasjonen ser på skjermingsbeholdere som de radioaktive kildene i fyrlyktene

Den norske delegasjonen ser på skjermingsbeholdere som de radioaktive kildene i fyrlyktene

Siden 2009 har Norge finansiert fjerningen og sikringen av 71 radioaktive kilder i den russiske delen av Østersjøen. Prosjektet ble finansiert gjennom regjeringens atomhandlingsplan og ledet av Fylkesmannen i Finnmark.

Strålevernet var på befaring ved det nasjonale instituttet for forskning innen teknisk fysikk og automatisering, NIITFA, i Moskva og ved atomanlegget Majak i Syd-Ural. Ved NIITFA ble de radioaktive batteriene demontert og kildene ble deretter transportert til Majak-anlegget i spesialkonstruerte og skjermede kontainere. Ved Majak-anlegget er de radioaktive kildene støpt inn i glass (vitrifisert) og lagret som fast radioaktivt avfall.

Gjennom et omfattende arbeid fra russiske myndigheter og med internasjonalt samarbeid er det nå kun 72 av 1000 høyradioaktive kilder i russiske fyrlykter som ikke er fjernet.

Høyt sikkerhetsmessig nivå

Russisk samarbeidspart presiserte at det norsk-russiske prosjektet er blitt gjennomført på et høyt sikkerhetsmessig nivå og at det ikke har forekommet noen ulykker. Vi ble også informert om at risiko- og miljøkonsekvensvurderinger – som ble gjennomført av russiske aktører i forkant av prosjektet – bidro til et større fokus på sikkerhet på russisk side og at det dermed har redusert risikoen for uhell under gjennomføringen prosjektet.

Et gjensidig og løsningsorient samarbeid

De russiske aktørene på NIITFA og Majak omtalte det norsk-russiske samarbeidet som gjensidig og løsningsorientert, noe som har vært viktig for utviklingen av konteinere og utstyr underveis i prosjektet, og når flaskehalser har oppstått. Utstyr som er utviklet i dette prosjektet er også blitt brukt i andre russiske bilaterale prosjekter, bl.a. med USA, Canada, Frankrike, Sverige og Finland.  

Utvikling av forskrifter

Det norsk-russiske samarbeidet har videre bidratt til god kontakt mellom norske og russiske myndigheter og utvikling av forskrifter og retningslinjer for strålevern, som basis for arbeidet med håndtering av radioaktivt avfall.

 

 
Den norske delegasjonen ser på skjermingsbeholdere som de radioaktive kildene i fyrlyktene

Den norske delegasjonen ser på skjermingsbeholdere som de radioaktive kildene i fyrlyktene

Den norske delegasjonen ser på skjermingsbeholdere som de radioaktive kildene i fyrlyktene