Erfaringar frå Fukushima-ulukka på nordisk kjernekraftseminar

Tilbake

Publisert 08.01.2013, oppdatert 24.01.2014 10:58

Stikkord: Atomberedskap, Fukushima-ulykken, Kjernekraftverk

8.-9. januar arrangerer den nordiske samarbeidsorganisasjonen NKS (Nordic Nuclear Safety Research) eit seminar om kjernekraftulukka i Fukushima. Målet er å sjå kva slags lærdomar vi kan få frå ulukka for å forbetre den nordiske krisehandteringa, kjernekraftryggleiken og kriseberedskapen. Strålevernet deltek og held innlegg på seminaret.

 

Les meir på nettsidene til Strålsäkerhetsmyndigheten: svensk, engelsk.