Strålevernet på regelhjelp.no

Tilbake

Publisert 24.01.2013, oppdatert 24.01.2013 15:10

Regelhjelp.no er ein nettstad der små og mellomstore bedrifter kan finne ut kva slags krav som gjeld for den enkelte bransje innan HMS, internkontroll, forureining eller miljø og helse.
Tilsynsetatane, som er ein del av nettstaden, syner krava som gjeld den enkelte bransje.
Vi er no godt i gang med å legge inn krava våre på regelhjelp.no. Vi har krav for anleggsbransjen, bergverksdrift veterinærar og mange fleire. Gå gjerne inn på regelhjelp.no og les meir.