Revisjon av Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet

Tilbake

Publisert 06.02.2013, oppdatert 18.11.2013 10:59

Stikkord: Handlingsplanen for atomsaker, Atomhandlingsplanen

Norsk innsats for atomsikkerhet i Nordvest-Russland har over mange år vært med på å redusere risikoen for atomulykker og radioaktiv forurensning i våre nærområder. Sentralt i neste fase står opprydning i den tidligere marinebasen Andrejevbukta på Kolahalvøya, sammen med miljøovervåking i Barents- og Karahavet.

Atomhandlingsplanen, som ble etablert i 1995, er det overordnede styringsdokument for atomsikkerhetssamarbeidet med Russland. I takt med utviklingen på området og endringer i norske prioriteringer er planen blitt revidert flere ganger. Planen er nå revidert for perioden 2013-2017.

 

Les mer på UDs nettsider.