Mål radon over minst to måneder i vinterhalvåret

Tilbake

Publisert 14.02.2013, oppdatert 11.01.2016 14:55

Stikkord: Radon

Målesesongen for radon nærmer seg slutten. Skal du undersøke om boligen din har radonnivåer under grenseverdiene, må du måle over minst to måneder i vinterhalvåret. Dette gjelder uansett om du måler med sporfilm eller elektroniske måleinstrumenter.

Radonkonsentrasjonen varierer fra dag til dag og fra uke til uke. For å fange opp denne naturlige variasjonen må du måle radon over en lang periode, minst to måneder. Jo lenger du måler, desto bedre blir målingen din.

Radonmåling med sporfilm er enkelt

Å måle radon med sporfilm er for de fleste det enkleste og rimeligste. Sporfilmer kan sendes i posten, og du gjennomfører målingen enkelt selv. Etter at målingen er gjennomført, får du en målerapport tilbake med ferdig utregnede årsmiddelverdier. Det er da sporfilmlaboratoriet som er ansvarlig for at målingen er kvalitetssikret. 

Radonmåling med elektronisk apparat

Det finnes flere ulike elektroniske apparater som måler radon. Dersom du ønsker å bruke et slikt måleapparat for å undersøke om boligen din har radonnivåer under grenseverdiene, er fremgangsmåten den samme som med sporfilm. Noen måleapparater kan gi deg en verdi på bare noen timer eller dager, men slike korttidsmålinger er svært usikre og ikke tilfredsstillende. For å få en sikker måling må man i likhet med sporfilm, måle over minst to måneder.

Det er ennå tid igjen

Radon måles i vinterhalvåret, fra midten av oktober til midten av april. Så dersom du ønsker å få målt radon allerede i vinter, bør du være rask og sette i gang med måling så snart som mulig.

Mer om radonmåling, med både sporfilm og elektroniske apparater, finnes på nettsiden vår om radonmåling.