Strålevernet ber IFE om tidsplan for sikring av gammelt kjernebrensel

Tilbake

Publisert 01.03.2013, oppdatert 04.11.2013 13:24

Stikkord: IFE, Atomsikkerhet og kjernekraft

Strålevernet mottok torsdag 21. februar en rapport fra IFE (Institutt for energiteknikk) som viser at det er funnet uranhydrid på en brenselstav i et lager for gammelt kjernebrensel på Kjeller. I rapporten vises det til at sikkerheten ved lageret ikke er endret, men at funnene gjør det nødvendig å oppdatere relaterte sikkerhetsrapporter.

 

Strålevernet ba mandag 25. februar IFE om å utarbeide en detaljert tidsplan for arbeidet med å oppdatere de aktuelle sikkerhetsrapportene i lys av de nye opplysningene om uranhydrid.

 

Strålevernet fører tilsyn med alle IFEs atomanlegg, blant annet i forbindelse med årlige internasjonale tilsyn utført sammen med International Atomic Energy Agency (IAEA).

 

IFEs nettnyhet om saken.