Norge øver atomberedskap

Tilbake

Publisert 14.03.2013, oppdatert 14.03.2013 11:27

Stikkord: Atomberedskap

Utenriksdepartementene i de åtte nordiske og baltiske landene øver i dag atomberedskap.

-En ulykke ved et atomkraftverk vil ha store og grenseoverskridende konsekvenser. Jeg er derfor glad for at vi øver beredskap sammen med våre nordiske og baltiske naboland. God beredskap handler om stadig forbedring. Da er realistiske øvelser veien å gå, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
Øvelsen som har fått navnet NB8 Nuclear Emergency Exercise 2013, tar utgangspunkt i et tenkt radioaktivt utslipp fra Loviisa kjernekraftverk øst for Helsingfors. Håndteringen av øvelsen vil avhenge av den reelle værsituasjonen og de tilgjengelige ressursene i Norge på øvelsesdagen.


- At øvelsen skjer i fellesskap med de nordiske og baltiske landene understreker det gode og nære samarbeidet som har utviklet seg mellom våre land gjennom en årrekke, sier utenriksministeren.
Koordinering og kommunikasjon mellom Utenriksdepartementet og andre lands myndigheter er et viktig mål for øvelsen. Nasjonalt er formålet blant annet å øve samarbeidet mellom Utenriksdepartementet og Kriseutvalget for atomberedskap. Statens strålevern leder og er sekretariat for Kriseutvalget.


-Tidlig varsling og informasjonsutveksling står sentralt i håndteringen av atomulykker.  Atomberedskap handler også om hurtig iverksettelse av tiltak for å beskytte liv, helse, miljø og andre viktige samfunnsinteresser.  Med denne øvelsen får vi gått gjennom rutinene våre på dette området, sier direktør Ole Harbitz i Statens strålevern.
Utenriksdepartementet, elleve utenriksstasjoner, Kriseutvalget for atomberedskap og Statens strålevern deltar i øvelsen.  Nordic-Baltic Eight, NB8, er et regionalt samarbeidsforum mellom landene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige.
 


Pressekontakt:
UD: Kommunikasjonsrådgiver Veslemøy Lothe Salvesen, 995 68 584