Strålevernet forvalter atomhandlingsplanens tilskuddsmidler

Tilbake

Publisert 22.03.2013, oppdatert 18.11.2013 10:58

Stikkord: Handlingsplanen for atomsaker, Atomhandlingsplanen

Utenriksdepartementet har delegert Strålevernet oppgaven å forvalte samtlige tilskuddsmidler under atomhandlingsplanen fra Utenriksdepartementet.


Delegeringen av hele tilskuddet til Strålevernet er en videreføring av Utenriksdepartementet strategi  med å legge ut Atomhandlingsplanens tilskuddsforvaltning til ytre etat. Dette skjer etter at Strålevernet i 2012 fikk delegert deler av tilskuddsordningen under atomhandlingsplanen.

 

I tillegg til tilskuddsforvaltningen ivaretar Strålevernet løpende internasjonale rådgivnings- og utviklingsoppgaver for Utenriksdepartementet. Strålevernet skal i denne sammenheng videreutvikle samarbeidet med Russland om atomsikkerhet, og delta aktivt i Utenriksdepartementets rådgivende utvalg for atomsaker. Strålevernet skal også bistå Utenriksdepartementet i det internasjonale arbeidet for å fremme atomsikkerhet, kjernefysisk trygghet, nedrustning og ikke-spredning.

 

Atomhandlingsplanen

Handlingsplanen for atomvirksomhet er det viktigste virkemiddelet til norske myndigheter for samarbeid om atomsikkerhet og for å hindre radioaktiv forurensning fra atomvirksomhet i Nordvest-Russland. Atomhandlingsplanen blir ledet og finansiert av Utenriksdepartementet.