Små mengder av radioaktivt cesium fra Fukushima påvist i miljøprøver

Tilbake

Publisert 05.04.2013, oppdatert 26.08.2013 11:05

Stikkord: Fukushima-ulykken, Radioaktivitet i miljøet

Det er påvist små spor av radioaktivt cesium i miljøprøver fra Finnmark, som har sitt opphav fra Fukushima-ulykken i 2011. Nivåene er svært lave og har ingen helsemessige effekter for mennesker eller miljø

Johan Ingvald Hætta, Reindriftsforvaltningen

Johan Ingvald Hætta, Reindriftsforvaltningen


Foto: Johan Ingvald Hætta, Reindriftsforvaltningen

Det radioaktive stoffet cesium-134, som ble sluppet ut  i forbindelse medFukushima-ulykken i 2011, er påvist i miljøprøver som ble samlet inn fra Finnmark i 2012. Cesium-134 har blitt oppkonsentrert gjennom næringskjeden og kan i dag påvises i små mengder i rødrev og i reinsdyr. Det er også funnet spor av det radioaktive stoffet i sopp. Nivåene er svært lave, under 1 becquerel per kg ferskvekt, og har ingen helsemessige effekter for mennesker eller miljø.

Innsamling av miljøprøver er en del av Strålevernets overvåking av radioaktive stoffer i miljøet.

Bakgrunn:
Fredag 11. mars 2011 ble Japan rammet av et kraftig jordskjelv som ble etterfulgt av en tsunami. Kjernekraftanlegget Fukushima Daiichi ble kraftig berørt og førte etter hvert til utslipp av radioaktive stoffer til luft, land og vann. De første observasjonene av radioaktive stoffer i luft over Norge ble målt 20. mars 2011, 9 dager etter ulykken. Radioaktiviteten i luft ble oppdaget via Strålevernets nettverk av luftfilterstasjoner.

Vite mer:
StrålevernInfo 8-2012: Fukushima-ulykken
StrålevernRapport 5-2013: Overvaking av radioaktivitet i omgivnadene 2011