Vær nøye med hvor du går for å fjerne tatoveringen

Tilbake

Publisert 11.04.2013, oppdatert 11.04.2013 13:15

Stikkord: Laser og lys

Etterspør helsepersonell og finn ut om laseren som brukes er av standardisert kvalitet dersom du skal fjerne en tatovering.

Det har vært noe oppmerksomhet i media i det siste om at tallet på tatoveringsstudioer øker kraftig. En del av studioene hevdes ikke å være godkjent og holder lav kvalitet.

- Folk som ønsker å få tatoveringen sin fjernet, bør ikke utsette seg for fare ved å gå til studioer med lav kvalitet, sier avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen i Statens strålevern.

- Vi oppfordrer alle virksomheter som skal skaffe seg laser til å følge regelverket. Noen studioer kan bli fristet til å benytte uregistrerte og billige lav-kvalitetslasere fordi det er et større marked for disse, sier Kofstadmoen.

Det skal være helsepersonell som fjerner en tatovering med laser, eventuelt gjennom en medhjelper som helsepersonellet veileder og kontrollerer. Alle studioer som bruker sterke lasere, skal ha lege tilknyttet virksomheten. Legens ansvar er for eksempel å se på mistenkelige hudforandringer i det tatoverte området, eller å kunne behandle bivirkninger av laseren. Det er bare sterke lasere kan brukes til å fjerne tatoveringer, og disse laserne skal være innmeldt i Strålevernets register.

Laserstråling kan påvirke utviklingen av hudkreft hvis det allerede er en føflekk eller andre forløpere til kreft i behandlingsområdet. Strålene kan føre til forbrenning av huden. Dette skjer oftest hvis man velger feil laser. Laserstrålen sprenger fargestoffet i tatoveringen. Noen kan få kraftige allergiske reaksjoner på bestemte fargestoffer.

Aktuelt regelverk:
 Strålevernforskriften:

  • melding om laser klasse 4 (§ 12), 
  • helsepersonellkrav (§ 45), 
  • krav om lege tilknyttet (§ 42)

Se også veileder 8: Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling