Internasjonalt fokus på radon

Tilbake

Publisert 12.04.2013, oppdatert 12.04.2013 15:34

Stikkord: Radon

Statens strålevern var vertskap for en internasjonal konferanse om radon i Paris denne uken sammen med franske strålevernmyndigheter.

IMG_2112

IMG_2112

 

Formålet med konferansen Radon & Society – from knowledge to action var å samle internasjonal ekspertise, ulike myndigheter og lokale aktører for å diskutere hvordan mest mulig effektive tiltak mot den kreftfremkallende edelgassen radon kan settes i verk med den kunnskapen som fins på dette området i dag.

 


-Landene har delt viktig kunnskap og erfaringer under denne konferansen som vi kommer til å dra nytte av når vi skal jobbe videre med våre felles utfordringer knyttet til radon, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern.

 


For å få til en vellykket reduksjon av radonnivået i ulike bygg, må en rekke aktører i samfunnet engasjere seg - fra lokale og sentrale myndigheter til byggebransjen, helseforetak og frivillige organisasjoner, var budskapet fra flere av foredragsholderne på konferansen.
Flere fremhevet betydningen av et tydelig regelverk og tiltak som er godt koordinert mellom de ulike deler av samfunnet.

 


Land over hele verden som allerede fører en aktiv radonpolitikk og som har innført tiltaksplaner for å redusere radonnivået i boliger og offentlige bygg, delte sine erfaringer under konferansen. Den praktiske erfaringen disse landene har skaffet seg når det gjelder konkrete radontiltak stod sentralt. 
Blant deltakerne på konferansen var World Health Organization (WHO), Canada, Frankrike, Finland, Irland, Storbritannia, Tyskland, Sveits og Norge.

 


-Vi har mye kunnskap om radon i boliger, nå må vi få folk til å sette i verk tiltak slik at radoneksponeringen kan gå ytterligere ned, sa direktør Ole Harbitz i Statens strålevern da han åpnet den internasjonale konferansen i Paris torsdag denne uken.
Det er anslått at radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge.


Strålevernet var vertskap for konferansen sammen med Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety (IRSN, Frankrike). 120 personer fra 10 land deltok.