Solarier må være betjente

Tilbake

Publisert 17.04.2013, oppdatert 26.08.2013 11:03

Stikkord: Solarium, Regelverk

Fra 1. januar 2014 må solariene ha betjening. Sjekk her hva de nye kravene innebærer for din virksomhet.

P1030521

P1030521

 

Virksomheter som tilbyr solarier til kosmetisk formål må fra 1. januar neste år være betjent av en person som er over 18 år. Betjeningen må:

  • være fysisk til stede i hele åpningstiden
  • kontrollere at kundene er over 18 år og informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk 
  • gis tilstrekkelig opplæring til å kunne informere kundene om relevante risikofaktorer ved solariebruk
  • ved tilsyn kunne legge fram bevis på at han eller hun har bestått en obligatorisk solarieprøve 


Opplæring og solarieprøve
Opplæringsprogram og solarieprøve vil være klare til å tas i bruk fra høsten 2013. Opplæringsprogrammet vil være tilgjengelig som e-læringskurs, mens prøven må gjennomføres i et nærmere angitt kurslokale eller testsenter. Solarieprøven er obligatorisk for betjeningen, mens kurstilbudet vil være valgfritt hvis betjeningen har den nødvendige kunnskapen fra før.

 

Virksomheten må kunne dokumentere at betjeningen har fått tilstrekkelig opplæring. Dette kan kun dokumenteres ved at betjeningen avlegger og består solarieprøven.

 

For hvem gjelder kravet?
Betjeningskravet gjelder for alle virksomheter som tilbyr solarier til andre ved utleie eller bruk. Virksomhetsbegrepet gjelder ikke bare bedrifter og foretak, derfor omfatter kravet om betjening eksempelvis også enkeltpersoner, klubber, foreninger og bedriftsidrettslag som tilbyr solarier til kosmetisk formål ved utleie eller bruk. De nye kravene gjelder ikke solarier i private hjem til privat bruk.
 

Relevant regelverk
Strålevernforskriften § 36 tredje ledd:

 

«Virksomheter som tilbyr solarier til kosmetisk formål ved utleie eller bruk, skal til enhver tid være betjent av personell over 18 år med tilstrekkelig opplæring. Personellet skal informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk. Virksomheten må kunne dokumentere overfor tilsynsmyndigheten at tilstrekkelig opplæring er gitt.»

 

Informasjon


Strålevernets nettsider vil oppdateres fortløpende om relevant informasjon knyttet til opplæringstilbud og solarieprøve.

 

E-post: solarier@nrpa.no

 

Pressekontakt: Jofrid Egeland, 67 16 26 43.