Svakt forhøyde nivåer av radioaktivt cesium i luft over Norge

Tilbake

Publisert 22.04.2013, oppdatert 26.08.2013 11:01

Stikkord: Radioaktivitet i luft

Statens strålevern har påvist svakt forhøyet nivå av radioaktivt cesium i luft over Norge ved flere filterstasjoner i midten av april. Nivåene er beskjedne og har ingen helsemessig betydning.

 

Svenske og finske myndigheter bekrefter at de har gjort tilsvarende observasjoner. 

 

En nærmere analyse av de meteorologiske forhold indikerer at luftmassene med i denne perioden kom fra Russland. Russiske myndigheter har samtidig informert oss om at et smelteverk 50 km øst for Moskva har smeltet ned skrapmetall inneholdende en radioaktiv kilde. Dette har medført et utslipp av radioaktivt cesium til omgivelsene. Det er derfor høyst sannsynlig at den observerte forekomsten av radioaktivt cesium i luft over Norge strammer fra dette uhellet i Russland.