27 år sidan Tsjernobyl-ulykka

Tilbake

Publisert 26.04.2013, oppdatert 26.04.2013 12:54

Stikkord: Tsjernobyl-ulykka

I dag er det 27 år sidan Tsjernobyl-ulykka. Ulykka førte til radioaktivt nedfall over store delar av Europa. I Noreg var det spesielt sentrale område av Sør-Norge, Trøndelagsfylka og sørlege delar av Nordland som fikk mest nedfall. Framleis er det nødvendig med tiltak i landbruket og reindriftsnæringa for å redusere innhaldet av radioaktivt cesium i kjøtt og mjølk frå utmarksbeitande dyr.

 

Meir informasjon om Tsjernobyl-ulykka og konsekvensar for Noreg: