Nytt nettsted gir kommunene miljøoppskriften

Tilbake

Publisert 02.05.2013, oppdatert 02.05.2013 14:19

Stikkord: Radon

Miljøvernmyndighetene lanserer nå nettstedet Miljøkommune.no, en samling med oppskrifter og råd som viser kommunene hvordan de kan behandle plan- og miljøsaker riktigere og raskere. Bedre saksbehandling gir også bedre miljø.

 
miljokommune

miljokommune


Miljøkommune.no: Fem miljøverndirektorater og Miljøverndepartementets planavdeling samarbeider om nettstedet, som er en veiviser i kommunal planlegging og miljøforvaltning.


Kommunene har omfattende ansvar og myndighet på miljøområdet. Mange kommuner har svært dyktige saksbehandlere. De gjør en god jobb med å håndheve et komplisert lovverk, men særlig små og mellomstore kommuner har savnet tilrettelagt informasjon som kan gjøre jobben lettere. Nå lanseres nettstedet Miljøkommune.no for å bøte på dette.


– Jeg er stolt av det verktøyet vi har laget for kommunene. Jeg håper miljøkommune.no kan hjelpe kommunene til å bli enda bedre forvaltere av plan- og miljøregelverket. Bedre saksbehandling gir også bedre miljø, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.


Kvalitetssikret informasjon

Undersøkelser viser at det er utfordrende for kommunene å ha oversikt over alt fra prioriterte arter, radon og kulturminner som påvirker arealplanleggingen, til konsekvensen av bedrifters utslipp på avløpsnettet og graving i forurenset grunn. Dette fører til at særlig de mindre kommunene, som har få saksbehandlere på plan- og miljøområdet, har hatt behov for bedre rådgivning fra staten.


– Miljøvernmyndighetene oppretter Miljøkommune.no blant annet fordi miljøområdet er svært omfattende og variert. Nå finner kommunens saksbehandler kvalitetssikret informasjon på nettstedet, som er en veiviser i kommunal planlegging og miljøforvaltning, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Han leder styringsgruppen for Miljøkommune.Dette finner du på Miljøkommune.no

  • Oversikt over kommunenes myndighet og plikt etter miljølovverket. Beregnet på saksbehandlere, politikere, miljøinteresserte og andre som har behov for å orientere seg i hva lovverket sier.
  • Praktiske veiledninger om hvordan konkrete myndighets- og pliktoppgaver på miljøområdet kan løses. Det er utarbeidet brevmaler og sjekklister for ulike arbeidsprosesser på en del saksområder. Beregnet på saksbehandlerne i kommunene.
  • Ordforklaringer, lenker til nyttige kart, databaser og andre instanser.
  • Nyhetsbrev med oppdateringer om lovendringer, nye veiledninger og andre nye ressurser.


Strålevernet bidrar med radonveiledning

Planavdelingen i Miljøverndepartementet og Strålevernet har bidratt med veiledning for hvordan kommuner kan ta hensyn til radon i arealplanlegging.
– Det er et mål at radon skal vektlegges på en systematisk og tilstrekkelig måte i arealplanlegging. Veiledningen på miljøkommune.no hjelper kommunene med dette, sier Per Strand, avdelingsdirektør i Statens strålevern.


Nettstedet utvides

Miljøkommune.no inneholder mye praktisk informasjon. Under råd om saksbehandling kan du for eksempel finne hjelp til de formelle sidene ved myndighetsutøvelsen.
– Vi vil stadig forbedre Miljøkommune.no. Derfor ber vi om tilbakemeldinger fra brukerne, ikke minst gode eksempler på hvordan konkrete saker kan behandles. Vi håper saksbehandlerne i kommunene, andre ansatte i kommune-Norge og mange andre hjelper oss med å videreutvikle nettstedet, forteller prosjektleder Kirvil Stoltenberg i Klif.

 

Miljøkommune.no

  • Den viktigste informasjonskanalen mellom statlige myndigheter og kommunene på miljøområdet. Miljøforvaltningen vises samlet og enhetlig på ett sted.
  • Gir oversikt over kommunenes myndighet og plikter innen miljø- og planoppgaver.
  • Den primære målgruppen er de små og mellomstore kommunene. Også større kommuner er velkomne til å bruke det nye verktøyet.
  • Samler og tilrettelegger veiledning innen forurensning, friluftsliv, klima, kulturminner, miljøvern i landbruk, motorferdsel, naturforvaltning og planlegging.
  • Fem direktorater – Direktoratet for naturforvaltning, Kartverket, Klima- og forurensningsdirektoratet, Riksantikvaren og Statens strålevern – samt Miljøverndepartementets planavdeling samarbeider om Miljøkommune.no. Dette utgjør alle instanser med veiledningsansvar for kommunene på miljøområdet.
  • Kommunenes ansvar i rollen som virksomhet, dekkes av nettstedet Regelhjelp.no.

 


 


Spørsmål kan rettes til: