Har samlet kunnskap om miljøet i Nordsjøen

Tilbake

Publisert 02.05.2013, oppdatert 02.05.2013 13:38

Stikkord: Miljøovervåkning, Pressemelding

Statens strålevern har bidratt med å hente inn kunnskap til den nye forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak som ble lagt fram nylig.

Strålevernet er en av 14 etater og institutter som har gjennomført en bred kunnskapsinnhenting i arbeidet med den nye forvaltningsplanen. Dette arbeidet har dannet grunnlaget for vurderingen av miljø- og samfunnskonsekvenser av dagens og framtidige aktiviteter i Nordsjøen og Skagerrak.

 

I den nye forvaltningsplanen foreslår Regjeringen flere tiltak for å forbedre miljøet i Nordsjøen og Skagerrak.  Planen slår fast at miljøtilstanden i disse områdene fortsatt er bekymringsfull og på mange områder utilfredsstillende.

 

Se også pressemeldingen fra Miljøverndepartementet om den nye forvaltningsplanen.