Signerte avtale om forskningssamarbeid

Tilbake

Publisert 22.05.2013, oppdatert 20.01.2014 16:01

Stikkord: Stråledoser, UV-stråling, Radioaktiv forurensning, Statens strålevern, Sol og UV, Forskning

Partnerne i Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø (CERAD) signerte i dag avtalen om forskningssamarbeid. 

IMG_2159

IMG_2159

Til stede under signeringen var fra venstre: prosjektdirektør Merete J. Ulstein ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA), direktør Anton Eliassen ved Meteorologisk institutt, administrerende direktør Birger Kruse ved Norges veterinærhøgskole, direktør Ole Harbitz i Statens strålevern, divisjonsdirektør Toril Attramadal, Folkehelseinstituttet , rektor Hans Fredrik Hoen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

 

 

Avtalen beskriver de rettigheter og plikter som alle CERAD-partene har i forskningssamarbeidet.

 

-Med denne avtalen åpner det seg nye muligheter og nye former for samarbeid innen forskningen. Det er nå arbeidet vårt virkelig begynner, sier CERAD-leder Brit Salbu, professor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

 

-Vi inngår dette forskningssamarbeidet med stor glede og nysgjerrighet, sier direktør Ole Harbitz i Statens strålevern.

 

CERAD har som mål å frambringe ny kunnskap og vitenskapelige metoder som på sikt skal bidra til bedre beskyttelse av miljø og helse.  Senteret vil forske på radioaktiv miljøforurensning og effekter av lave stråledoser på miljø og helse, både alene og i samvirke med andre miljøgifter og UV-stråling.

 

Norges forskningsråd har tildelt CERAD status som Senter for fremragende forskning. Ordningen sikrer at særlig gode forskergrupper får langsiktig finansiering og forskningsfrihet for å frambringe nye, spennende resultater.

 

CERAD ledes av Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Statens strålevern. Øvrige partnere er Norges veterinærhøgskole (NVH), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Folkehelseinstituttet (FHI) og Meteorologisk institutt.