Norsk-russisk opprydding i Andrejevbukta

Tilbake

Publisert 30.05.2013, oppdatert 18.11.2013 10:58

Stikkord: Handlingsplanen for atomsaker, Atomhandlingsplanen

Onsdag 29. mai besøkte statssekretær Torgeir Larsen (UD), sammen med bla. direktør Ole Harbitz, den nedlagte marinebasen i Andrejevbukta på Kolahalvøya. Formålet var å gjøre opp status for den norsk-russiske innsatsen for å sikre og fjerne det radioaktive avfallet som er midlertidig lagret på marinebasen som kun ligger seks mil fra grensen til Norge. 

 

Les mer på UDs nettsider.